CEO Quản Trị Rủi Ro

Tác giả: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.
UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) làm chủ biên và những tác giả khác.

Sách trình bày mối quan hệ tương tác giữa CEO và quản trị rủi ro trong nền kinh tế biến động. Đồng thời nêu lên một số rủi ro và các thất bại trong quản lý rủi ro thường gặp và cách phòng tránh.

Chia sẻ trên:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Trả lời