nhan dien doanh nghiep

Nhận diện doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị chính sách

Ngoài các loại hình DN thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật DN, hiện có trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, trong đó có 1,8 triệu hộ được cơ quan thuế đưa vào diện quản lý. Điều này có nghĩa là còn khoảng 3,2 triệu hộ kinh doanh không thực hiện đăng ký kinh doanh.

Xem thêm Nhận diện doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị chính sách