traphaco

Thương hiệu bền vững cùng sức khỏe Việt

Vượt qua những khó khăn của giai đoạn đầu cổ phần hóa, Công ty đã nỗ lực vươn lên để đạt nhiều thành công, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2007, danh hiệu “Doanh nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ” – giải thưởng Kovalevskaia cho tập thể khoa học nữ Traphaco (2005).

Xem thêm Thương hiệu bền vững cùng sức khỏe Việt