Doanh nghiệp với khoa học công nghệ

Tác giả , Chủ biên: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công. UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và các tác giả khác.

Giới thiệu tác phẩm:

Trong thời đại ngày nay KHCN cùng với hoạt động đổi mới sáng tạo ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội đất nước. KHCN cùng đổi mới sáng tạo là công cụ hữu hiệu để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, GTGT và năng lực cạnh tranh của mỗi DN và nền kinh tế đất nước, nhất là trong điều kiện khó khăn về kinh tế và chủ trương của nhà nước về tái cấu trúc nền kinh tế của nhà nước hiện nay.

Sách gồm có 11 chương:

Chương 1: Vai trò của KHCN, đổi mới sáng tạo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
Chương 2: Vì sao chiến lược kinh doanh của DN không thể thiếu kế hoạch đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D)?
Chương 3: Tương lai của KHCN trong phát triển kinh tế VN.Chương 4: Những trụ cột trong việc vận hành Doanh nghiệp.
Chương 5: Nền tảng vận hành của DN yếu tố quyết định thành công.
Chương 6: DN VN chưa quan tâm đúng mức “lối thoát phát triển KHCN”
Chương 7: Xây dựng thương hiệu quốc gia đầu tư cho đổi mới KHCN.
Chương 8: Các yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh.
Chương 9: Tri thức và sáng tạo của người doanh nhân là một trong những điều cốt lõi của DN ngày nay.
Chương 10: Những giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DNVN.
Chương 11: Hoạt động KHCN, Đổi mới sáng tạo trong DN.

Chương 4: Những trụ cột trong việc vận hành Doanh nghiệp.
Chương 5: Nền tảng vận hành của DN yếu tố quyết định thành công.
Chương 6: DN VN chưa quan tâm đúng mức “lối thoát phát triển KHCN”
Chương 7: Xây dựng thương hiệu quốc gia đầu tư cho đổi mới KHCN.
Chương 8: Các yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh.
Chương 9: Tri thức và sáng tạo của người doanh nhân là một trong những điều cốt lõi của DN ngày nay.
Chương 10: Những giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DNVN.
Chương 11: Hoạt động KHCN, Đổi mới sáng tạo trong DN.

Chia sẻ trên:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Trả lời