Doanh nghiệp với thị trường chứng khoán

Tác giả: Chủ biên: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công. UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và các tác giả khác.

Bất kỳ quốc gia nào muốn phát triển cũng cần có thị trường chứng khoán và khi nói đến thị trường chứng khoán thì không thể thiếu vắng vai trò của các doanh nghiệp, thông qua thị trường chứng khoán các DN đã huy động được số lượng vốn lớn với chi phí thấp cho đầu tư phát triển đồng thời thị trường chứng khoán cũng giúp cho cổ phiếu của các Dn nâng cao tính thanh khoản và giao dịch thuận lợi hơn.

Sách “DN với thị trường chứng khoán” gồm có 3 chuyên đề – 15 chương:

 • Chuyên đề 1:
  • Chương 1: Những thuận lợi và bất lợi của DN khi tham gia thị trường chứng khoán.
  • Chương 2: Pháp luật về điều kiện niêm yết chứng khoán – thực trạng và hướng hoàn thiện.
  • Chương 3: Phát hành chứng khoán ra công chúng.
  • Chương 4: Cổ phiếu quỹ của DN.
  • Chương 5: Phát hành trái phiếu, một biện pháp quan trọng nhằm giải quyết nguồn vốn dài hạn cho DN.
  • Chương 6: CEO và vấn đề tự nguyện công bố thông tin của các DN niêm yết.
  • Chương 7: lợi thế thương mại của các công ty trên thị trường chứng khoán.
  • Chương 8: Phân tích hiệu quả cổ phần hóa DN nhà nước và sự thành công của đơn vị nhờ vào niêm yết sớm trên thị trường chứng khoán.
 • Chuyên đề 2:
  • Chương 1: Niêm yết hay không niêm yết?
  • Chương 2: Đánh giá hiện trạng cổ phiếu một cách nhanh chóng.
  • Chương 3: Thất bại tại trời hay tại mình?
 • Chuyên đề 3:
  • Chương 1: Hiện trạng thị trường chứng khoán VN & DN niêm yết trên thị trường.
  • Chương 2: Đánh giá thị trường chứng khoán VN hiện nay thông qua chỉ số BVPS và P/B.
  • Chương 3: Cổ phần hóa DN nhà nước; những vướng mắc chủ yếu hiện nay?
  • Chương 4: Môi trường kinh tế vĩ mô và sự phát triển của thị trường chứng khoán VN
Chia sẻ trên:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Trả lời