nhan dien doanh nghiep

Nhận diện doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị chính sách

Ngoài các loại hình DN thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật DN, hiện có trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, trong đó có 1,8 triệu hộ được cơ quan thuế đưa vào diện quản lý. Điều này có nghĩa là còn khoảng 3,2 triệu hộ kinh doanh không thực hiện đăng ký kinh doanh.

Xem thêm Nhận diện doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị chính sách
nguon luc cho doanh nghiẹp

Nguồn lực nào cho đổi mới sáng tạo?

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đổi mới sáng tạo giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, đồng thời là yếu tố không thể thiếu góp phần tạo thêm việc làm. Tri thức và sáng tạo đang trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia.

Xem thêm Nguồn lực nào cho đổi mới sáng tạo?