Thành phố thông minh: Công dân quan trọng hơn công nghệ

Thành phố thông minh được hỗ trợ công nghệ trong tương lai sẽ có rất ít hy vọng cho sự thịnh vượng bền vững nếu người dân không tự trở nên thông minh hơn. Những điều thông minh không thể thay thế những người thông minh.

Xem thêm Thành phố thông minh: Công dân quan trọng hơn công nghệ
kinh te hcm

Để tăng nguồn thu phát triển kinh tế: Cần minh bạch, quản lý tốt công sản

Chúng ta có thể tạo thêm nguồn lực để phát triển bằng cách cải cách hệ thống thuế,bán đi các tài sản công sử dụng kém hiệu quả,cổ phần hóa các DN nhà nước

Xem thêm Để tăng nguồn thu phát triển kinh tế: Cần minh bạch, quản lý tốt công sản